Certifikované kalibračné laboratórium

Metalografia

Spoločnosť vykonáva činnosti metalografického laboratória v nasledovnom rozsahu 

  • Rezanie, zalievanie, brúsenie a leštenie metalografických vzoriek pre hodnotenie mikroštruktúry
  • Meranie tvrdosti metódy HRA, HRB, HRC, Vickers a Brinnel
  • Meranie priebehu tvrdosti a hĺbky povrchovej vrstvy metódou E 550
  • Hodnotenie mikroštruktúry ocelí pred a po tepelnom alebo chemickotepelnom spracovaní
  • Identifikáciu povrchových a skrytých vád materiálov
  • Príprava vzoriek pre hodnotenie makroštruktúry zvarov
  • Hodnotenie vzoriek makroštruktúry zvarov