Certifikované kalibračné laboratórium

Kalibrácia meradiel

Kalibračné laboratórium ISO Calibra, s.r.o. vykonáva kalibrácie meradiel v odboroch dĺžka, rovinný uhol, moment sily a tlak. Kalibrácie meradiel sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 ako i v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 8 písm. d) zákona 142/2000 o metrológii.

Dĺžka

 • kalibrácia koncových mierok v rozsahu 0,5-100mm nadväznosťou na referenčné etalóny 3. a 4.rádu
 • kalibrácia koncových mierok v rozsahu 0,5-500mm priamym meraním laserinterferometrom
 • kalibrácia posuvných meradiel všetkých druhov
 • kalibrácia mikrometrov všetkých druhov kalibrácia číselníkových odchýlkomerov všetkých druhov s delením 0,01 a 0,001mm
 • kalibrácia passametrov a mikropassametrov
 • kalibrácia medzných hladkých valčekových a strmeňových kalibrov
 • kalibrácia kontrolných krúžkov a kontrolných mierok k strmeňovým mikrometrom
 • kalibrácia dvojdotykových dutinomerov
 • kalibrácia mikrometrických odpichov pevných a skladacích
 • kalibrácia závitových kalibrov pre vonkajší a vnútorný závit
 • kalibrácia meracích drôtikov na kontrolu závitov
 • kalibrácia kontrolných valčekov a lístkových škáromerov
 • kalibrácia pevných oceľových plochých čiarkových meradiel, oceľových stáčacích metrov a pásiem
 • kalibrácia závitových a polomerových šablón

Rovinný uhol

 • kalibrácia mechanických a optických uhlomerov
 • kalibrácia uholníkov plochých a valcových
 • kalibrácia sínusových pravítiek
 • kalibrácia nožových pravítiek a ďalších meradiel rovinného uhla

Tlak

 • Kalibrácia deformačných tlakomerov do 10 MPa

Relevantné hlavné etalóny spoločnosti sú nadviazané na etalóny Slovenského metrologického ústavu, Českého metrologického inštitútu alebo akreditovaných kalibračných laboratórií. Výsledky kalibrácií sú prezentované v kalibračných listoch a neistoty merania stanovené v súlade s dokumentom EA-4/02. 

Na základe požiadavky zákazníka zabezpečujeme označenie meradiel kalibračnými štítkami. Zároveň zabezpečujeme označovanie meradiel evidenčnými číslami alebo značkami priamym značením alebo evidenčnými štítkami. 

V prípade, že meradlo nevyhovie kalibrácii ponúkame možnosť opravy.