Certifikované kalibračné laboratórium

ISO poradenstvo

Naša spoločnosť zabezpečuje 

 • poradenskú činnosť
 • vypracovávanie dokumentácie systémov manažérstva
 • zavádzanie systémov manažérstva do praxe
 • vykonávanie interných, zákazníckych a certifikačných auditov systémov manažérstva

Špeciálnou ponukou je dodávanie dokumentácie, implementácia systému a zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva spoločnosti podľa požiadaviek definovaných zákazníkom.


Uvedené činnosti realizujeme pre zabezpečovanie požiadaviek noriem:

 • STN EN ISO 9001
 • STN EN ISO 14001
 • ISO 45001
 • SOŠ AQAP 2110
 • SOŠ AQAP 2120
 • SOŠ AQAP 2130
 • SOŠ AQAP 2131
 • STN EN ISO 3834-2
 • STN EN ISO 3834-3
 • STN EN ISO 3834-4

Audítori spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti zabezpečovania požiadaviek vyššie uvedených noriem, ako i v oblasti kontroly materiálov a techniky špeciálnej výroby pre OS SR a armády NATO.


Referencie

 • TANAX, a.s. Bánovce nad Bebravou
 • TANAX EXPORT, s.r.o. Dubnica nad Váhom
 • PYRA, s.r.o. Bratislava
 • VECTRA Engineering, a.s. Hukvaldy ČR
 • TANAX TRUCKS, a.s Bratislava