Certifikované kalibračné laboratórium

KALIBRÁCIA


Kalibračné laboratórium ISO Calibra, s.r.o. vykonáva kalibrácie meradiel v odboroch dĺžka, rovinný uhol, moment sily a tlak.


INTERFEROMETRIA


Interferometria je špičkový štandard merania vzdialenosti s vysokou presnosťou využívajúci interferenciu svetla.


METALOGRAFIA

Vykonávanie činnosti metalografického laboratória v nasledovnom rozsahu:Rezanie, zalievanie, brúsenie


ISO PORADENSTVO


Špeciálnou ponukou je dodávanie dokumentácie, implementácia systému a zabezpečenie certifikačného auditu systému manažérstva spoločnosti podľa požiadaviek definovaných zákazníkom na uvedené normy:

  • STN EN ISO 9001 
  • STN EN ISO 14001
  • ISO 45001
  • STN EN ISO 3834-2
  • STN EN ISO 3834-3
  • STN EN ISO 3834-4