Certifikované kalibračné laboratórium

O nás

Kalibrácia

SlužbyKalibračné laboratórium ISO Calibra, s.r.o. vykonáva kalibrácie meradiel v odboroch dĺžka, rovinný uhol, moment sily a tlak.

Spoločnosť zabezpečuje i činnosti metalografického laboratória v oblasti prípravy a hodnotenia vzoriek mikroštruktúry ocelí, makroštruktúry zvarov a merania tvrdosti materiálov.        

Kalibrácie meradiel sú vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 ako i v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 8 písm. d) zákona 142/2000 o metrológii.

Interferometria je špičkový štandard merania vzdialenosti s vysokou presnosťou využívajúci interferenciu svetla.
Čítaj viac   Čítaj viac   

Novinky